korte pjes biman date

...

Free shemale sex dating geile neuk film

BrabantWonen rijdt met treintje door de stad Oss - BrabantWonen opent zaterdag 12 septem- ber de deuren van haar kantoor aan de Venus- straat 2 in Oss. Tijdens deze nationale Dag van het Huren kunnen be- langstellenden van Er zijn presentaties, een springkussen, filmpjes en een prijsvraag. Ook rijdt een treintje door de stad. Op initiatief van Aedes, vereniging van woning- corporaties, is zaterdag 12 september de Dag van het Huren.

BrabantWo- nen presenteert onder meer een prijsvraag, films, sketches met acteurs en informatie- stands. Kinderen kunnen sleutelen aan scharnie- ren, spijkers slaan en er is een springkussen. Op 12 september is het ook Open Monumen- tendag. Samen met de gemeente rijdt daarom meermalen een treintje vanaf het kantoor van BrabantWonen door de stad.

Deze toertocht voert langs complexen van BrabantWonen en door wijken waarin de cor- poratie actief is. Ook de belangrijkste Osse monu- menten zijn opgenomen in de rondrit. Een gids zorgt voor achtergrondin- formatie. De man wordt ervan ver- dacht heimelijk filmop- names te hebben gemaakt in een sanitairruimte.

De Ossenaar werd her- kend door een kampeer- ster die stiekem door hem in een douche was gefilmd. De man is na verhoor en het opmaken van een proces-verbaal op vrije voeten gesteld. Actie voor breder fietspad langs Kennedybaan lithoijen - Oss Volgens officiële richtlijnen is het fietspad maar liefst één meter te smal.

Op de foto v. Carola Wilkens Oss - Een bezorgde moeder uit Lith meldde zich zater- dag op Facebook met een nieuwe pagina: Veilig fietspad langs de Ken- nedylaan in Oss. De likes stromen bin- nen. Een fietser heeft 75 centimeter aan ruimte nodig, dus in- halen is al lastig. Dan heb je ook nog brommers, scooters, hardlopers en skaters.

Zeker in de ochtend en in de na- middag is het spitsuur met veel schoolgaande jeugd en volwassenen die in Oss gaan werken. Carola houdt haar hart vast: Logisch, want er hoeft maar even iemand tegen je stuur te tikken en je ligt al in de berm. Ook mijn vader heeft als voorzitter van de ouderenbond KBO al eens een brief gestuurd naar Pro- vinciale Staten. En de Osse gemeenteraad heeft eer- der unaniem een brief aan de provincie ondertekend waarin gepleit wordt voor maatregelen.

Vooralsnog zonder tastbaar resultaat. Wie Natuurbegraafplaats Maashorst kiest als laatste rustplaats, mag zelf een plekje uitkiezen. Nabestaanden hebben bovendien alle ruimte om zelf de uitvaart in te kleuren. Toch gelden er ook regels: In een weiland staat een groot bord met opschrift Voor eeuwig de mooiste plek in de natuur.

Een eindje ver- derop plaatste Stichting de Fransebaan een protestbord: Geen doden op De Maas- horst. In september zal blij- ken wie aan het langste eind trekt. Dan spreekt de rechter zich uit over diverse bezwa- ren van omwonenden, varië- rend van verkeersoverlast tot bezorgdheid over lijkvocht in de bodem. Ook hier in Schaijk hebben we alles natuurlijk goed voorbereid.

De huidige vervallen boerderij aan de Fransebaan maakt plaats voor een nieu- Zicht vanaf de Fransebaan, nabij de toekomstige oprijlaan. De huidige bebouwing zal compleet worden vervangen.

Op steenworp afstand is een oprijlaan gepland naar een centraal op het terrein gele- gen gebouw voor uitvaartce- remonies in de natuur. Hier komt ook een loopkoets te staan met grote houten wie- len, waarmee een overle- dene in een kist of lijkwade over hobbelig terrein kan worden vervoerd.

Alle rustplaatsen genieten eeuwigdurend grafrecht. Nabestaanden hebben dus geen zorgen over het ver- lengen van grafrecht of be- heer en onderhoud. Op de plek komt geen monument, hooguit een losse, houten schijf met gegevens van de overledende.

Ook krijgen nabestaanden de exacte co- ordinaten van de locatie, zodat deze altijd vindbaar blijft. Aan- tallen van T E adverteren. Deze fysieke uitgave wordt integraal opgenomen in het digitale ar- chief van www. Een tapijt moet eigenlijk om de 4 tot 7 jaar gewassen worden. Het verhoogt nietalleende levensduur van uw tapijt, maar ls ook duidelljk goedlkoper dan een nieuwe kopen. Wij bieden ons aan als er- varen specialist in tapijtverzorging.

Stof, vuil, motten, mijten, Lars, micro-organismen, schimmel gaan in het tapijt zitten en is siecht voor de ge- zondheid.

De viervoudige wasprocedure volgens lraanse tradltie is niet alleen voor allergiepatienten de beste reinigingsme- thode. Het wassen en veredelen behelst: VenusFreeze is dé oplossing voor: Kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek en gratis proefbehandeling. Wat staat er tegenover? Meld je direct aan via www. Toegang en parkeren zijn gratis. Oude ambachten worden gedemonstreerd, zoals dorsen, ploegen en oogsten. Ook oude land- bouwwerktuigen worden tentoongesteld.

De touwtrekwedstrijd over de Wetering is inmiddels roemrucht. Lokale teams strijden de hele middag om de hoofdprijs. Daarnaast is er een zeepvoetbaltoernooi. Nieuw is het voetveer van Bernheze naar Den Bosch. Bezoekers kunnen bij de vele kramen terecht voor lokale producten en actieve huisvlijt.

De standhouders vertellen graag over hun hobby en koopwaar. Ook lekkerbekken komen aan hun trekken. Jeugd kan zich vermaken met vlotten op de Wetering en spijkerbroek hangen. Ook een klimnet is aanwezig en een ponyritje behoort tot de mogelijkhe- den. Voor de allerkleinsten een grote zandbak en een knuffelkinderboerderij met konijnen, marmotten en kuikens. In de middag begint een goe- deren- en dienstenveiling.

Er is van alles te beleven, maar de oogst staat centraal. Diverse ambachten worden gedemons- treerd, zoals dorsen, ploegen en oogsten. Ook is er een tentoonstelling van landbouwwerktuigen. De kleinscha- lige expositie is verlengd tot en met donderdag 13 augus- tus.

Bezoekers zien hoe Oss er een eeuw geleden uitzag. Oss is veel veranderd Oss is veel veranderd in hon- derd jaar. Gebouwen zijn gesloopt, de invulling van pleinen is veranderd, de fabriekspij- pen zijn verdwenen uit het centrum en er zijn geen pro- cessies en Heilig Harthuldes meer. Bovendien poseren mensen tegenwoordig niet meer zo uitgebreid voor een fotograaf als weleer. Gelukkig zijn er toch ook nog steeds duidelijke her- kenningspunten in het Osse centrum, zoals de beeldbe- palende Grote Kerk, het re- cent gerestaureerde Bergoss- kantoor aan de Bram van den Berghstraat en de fabri- kantenvilla aan de Molen- straat — nu het onderkomen van Museum Jan Cunen.

Gratis entree De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens ope- ningsuren van het Stads- archief: Het Stadsarchief bevindt zich in het stads- centrum aan de Peperstraat nummer Wateroverlast op het Walplein op 10 augustus Er was flink noodweer in heel Nederland.

Ook dit jaar is er weer een kleurwedstrijd vanwege de kermis in Oss. Bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar én voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Eerste prijswinnaars mogen gratis kermis vieren van vrijdag 14 augustus tot en met woensdag 19 augustus. Tweede prijswinnaars mogen gratis naar de Osse kermis op woensdag 19 augustus. Ook zijn kleurplaten te downloaden vanaf website www.

Inleveren kan donderdag 13 augustus tussen De Osse mascotte Osje neemt de resultaten enthousiast in ontvangst en na Een gids van IVN begeleidt de wandelaars. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Stiwa juli Bron: NL Sterk en zacht. Terug in de tijd. De activiteiten zijn op het Scoutingterrein aan de In- dustrielaan Kinderen gaan hier hutten bouwen, verven, spelletjen doen en op speurtocht.

In- schrijven kan op zaterdag 15 en maandag 17 augustus van De organi- satie zoekt ook nog vrijwilli- gers vanaf 16 jaar. Voor meer informatie, bel www. Deze nieuwe methode, ook wel Cente- ring Pregnancy genoemd, is internationaal succesvol gebleken, volgens de initia- tiefnemers. In plaats van de huidige één op één zwangerschapscon- troles die daarop volgen, wordt de zorg bij Centering Pregnancy in tien sessies van twee uur aangeboden aan een groep van ongeveer tien tot twaalf zwangeren met een vergelijkbare zwan- gerschapsduur.

Tijdens de bijeenkomsten worden de zwangerschaps- controles gecombineerd met voorlichting, uitwisse- len van kennis en ervarin- gen, het leren van gezond- heids-vaardigheden en het stimuleren van onderlinge ondersteuning. De groep wordt begeleid door een ver- loskundige en ondersteund door een assistente. Ridderhof start de eerste se- rie bijeenkomsten vandaag woensdag 5 augustus. Voor meer informatie, bel Vijftien vrijwilligers van Stichting Pep-projecten Bernheze gaan eind augustus naar Roemenië.

In een basisschool in Haret foto gaan zij stromend water en riolering aanleggen. Ook twee vrachtwagens met spullen voor de regio gaan mee. De vrijwilligers betalen reis- en verblijfskosten uit eigen zak. Vrijwilligers naar Roemenië Een stationconcert is weliswaar geen stadionconcert, maar pianisten die publiek zoeken, kunnen nu terecht in de wachtruimte van het treinstation in Oss.

Muziekhuis Arons heeft hier een piano geplaatst. Ter beschikking gesteld door Muziekhuis Arons, geves- tigd aan de Walstraat. De leukste inzendingen worden be- loond met een waardebon van 25 euro.

De actie loopt gedurende de vakantieperi- ode van het muziekhuis, tot donderdag 20 augustus. Al diverse wachtende reizi- gers hebben het instrument bespeeld. De reacties op Fa- cebook zijn louter positief. Paul Van der Heijden: Ga nu zeker meer de trein nemen en de vertra- gingen bij de NS zijn ineens geweldig!

Iedere dienst een verassing wat ik te horen krijg. Op deze foto Sem en Milan die weliswaar geen piano kunnen spelen, maar uiteindelijk toch enkele toetsen durfden te beroeren. Spinningmarathon Oss - Stichting 2bike4alz- heimer houdt zaterdag 19 en zondag 20 september een sponsortocht op tandems voor onderzoek naar de ziek- te Alzheimer. Deelnemers fietsen in 24 uur een kilometer lange estafette. BrabantZorg neemt met vijf teams deel aan deze tocht.

Om extra sponsorgeld te genereren voor deze teams, wordt zaterdag 29 augus- tus, samen met Fitland, een spinningmarathon gehou- den. Per uur spinning spon- soren deelnemers 8 euro. Wil men niet spinnen, maar wel graag iets wil bijdragen, kan een donatie doen. Zater- dag 29 augustus van Seniorendag NulaNd - Samen zijn. Dat is het thema van de derde Se- niorendag in Sint Jozefoord in Nuland, zondag 23 augus- tus. De Katholieke Bond van Ouderen, de Seniorenraad en het zorgcentrum trap- pen om Aansluitend is er een quiz.

Na de broodjeslunch worden oud-Hollandse spel- letjes gespeeld en om De Seniorendag eindigt om Aanmelden voor deelname tot en met zaterdag 15 au- gustus via een aanmeldfor- mulier op www. Vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt.

Wie kans wil maken op deze tickets, dient bijgaande puzzel op te lossen. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Kijk naar toen RubRiek Megen - We weten dat de foto in in Megen is gemaakt, maar voor de rest tasten we volledig in het duister. Te zien is een groot poortgebouw dat uitkomt op een binnenplaats waar de kippen vrij rondscharrelen.

Maar met wat verbeelding lijkt het alsof Floris en Sindala ieder moment op hun paarden door de poort naar buiten kunnen stuiven. Kijken we naar een oud deel van een van de kloosters in Megen? Of is het een Herenboerde- rij? Het poortgebouw staat er niet meer, maar wij hopen dat de mensen uit Megen toch meer kunnen vertellen. Reacties graag via de digita- le geschiedenisboekjes voor inwoners van Megen via www.

Iedere foto vertelt zijn eigen verhaal. Het mooist zijn echter de persoonlijke verhalen die erachter schuil gaan. En daar zoeken wij naar! Was jij erbij toen de fotograaf afdrukte? Weet je nog wat er gebeurde? Reageren kan via www. Een Megens poortgebouw leidt naar..? Minigids Wijzer WebWinkelen Online shoppen is handig.

U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan. Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor- beeld wel echt?

In het weekend poppen er talloze kopieën op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank- nummer en iDealbe- taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op- lichting ontvangt dage- lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge- licht door nepshops.

De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini- gids aan, met waardevolle tipsomveiligonline te shop- pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops. De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on- line shopt en betaalt.

Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis. Bel om uwMinigids te bestellen. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie- der. De Consumen- tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8. Deze actie loopt tot 28 augustus. Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van één week te boeken zijn én nergens anders goedkoper.

De Holidayspotter is opge- zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan. Autovakanties Het aanbod van De Holi- dayspotter bestaat op dit moment met name uit au- tovakanties naar vakantie- parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho- genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va- kanties op diverse vakan- tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

Iedere week komt er op za- terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik- baar op deholidayspotter. Deze aanbiedingen heb- ben een looptijd van een week. Na één week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge- wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel- den zijn zo transparant mo- gelijk weergegeven.

Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor- waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan- komstdagen zoals die ver- meld staan in de prijstabel of de kalender.

Staat de ge- wenste aankomstdatum er niet meer tussen? U kunt al- tijd vrijblijvend contact met ons opnemen! Acties van deze week Deze week boekt u twee top acties via deholidayspotter. Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos- park Lunsbergen in Dren- the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen!

Benieuwd naar De Holi- dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar www. Kijken door telescoop, bezoek aan digitaal plane- tarium en lezing.

Geschikt voor alle leeftijden. Machines in het stoomgemaal draaien. Ook machines in Motorenmu- seum zijn in werking. Kosten 3 euro voor kinderen 2 euro. Reserve- ren, bel Aanmelden niet nodig, deelname gratis. Zaal open om Tot en met zondag 30 augus- tus in Raadhuis, St. Lucias- traat 2, Ravenstein. Dage- lijks van Restaurator van schilderijen Jos van Extel is aanwezig op 8, 9, 15 en 16 augustus.

Vanaf donderdag 6 augustus tot en met zondag 13 september. Erop uit in Brabant? In het digitale planetarium maken de bezoekers een virtuele reis door de ruimte. Meer informatie in de winkel en op intertoys. Vrijdag 7 augustus Aanvang Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 - 0 FC Volendam 0 0 0 0 0 0 - 0 Vrijdag 7 augustus, De Ossenaren kunnen tevreden terugkijken op de voorbereidingsfase en zullen ongetwijfeld uitkijken naar de start van de nieuwe competitie.

Een paar dagen eerder zege- vierden de Ossenaren ook al in Waardenburg; tegen Eredivi- siedegradant FC Dordrecht be- kroonde de ploeg van Reinier Robbemond een uitstekende wedstrijd met een overwin- ning. Drie van de vijf goals uit deze twee wedstrijden werden gemaakt door de nieuwe spits Seku Conneh.

De jarige aanvaller kwam deze zomer over van Fortuna Sittard en lijkt de meest aangewezen persoon om FC Oss dit seizoen van doel- punten te gaan voorzien. De Drentenaren presteerden vorig seizoen ver boven verwachting en eindigden op een knappe vierde plaats. Smaakmaker en topscorer Cas Peters is inmid- dels echter vertrokken en de Emmense selectie herbergt veel nieuwe namen.

Het is dan ook moeilijk te voorspellen wat voor wedstrijd de Osse toeschou- wers kunnen verwachten. Kaartverkoop Vrijdagavond zal duidelijk wor- den hoe de selectie van Rei- nier Robbemond ervoor staat. Het duel in het Frans Heesen Stadion begint om Kaarten zijn zoals gewoonlijk verkrijgbaar aan de kassa. Nieuwe website De communicatieafdeling van FC Oss heeft, in samenwerking met een partner, de afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe Vrijdagavond wordt duidelijk hoe de selectie van Reinier Robbemond ervoor staat.

De club hoopt haar suppor- ters, sponsoren en volgers daarmee nog beter te kunnen gaan voorzien van alle actuele informatie rondom FC Oss. Optimale gebruikservaring De nieuwe website van FC Oss is volledig responsive. Of je de site nu bezoekt op een pc, tablet of smart- phone; de website anticipeert op het type apparaat en met name het schermformaat waarmee je de site bezoekt.

Informatie wordt grafisch zo ingedeeld dat voor iedere bezoeker de optimale gebruikservaring wordt gecreëerd. Zelfs knop- pen en navigatie-elementen passen zich aan, waardoor deze optimaal te bedienen zijn. Nú ongeloofelijk véél voordeel! Kijk op het complete assortiment op www. Maar dan wordt u ook rijkelijk beloond voor uw inspanningen. Verdriet en zorgen verdwijnen lang- zaam maar zeker naar de achtergrond. Druk- en zetfouten voorbehouden. NL Uw dichtstbijzijnde winkels zijn: Wet- houder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen hees woensdag 22 juli samen met toekomstige bewoners de top op een van de torenwo- ningen.

Dit gebeurde onder toeziend oog van het pas- serende Vierdaagselegioen. Bouwbedrijf Trebbe had bij de bouwlocatie, aan de route van de Vierdaagse, een feest- plek gecreëerd om na de ce- remonie de wandelaars aan te moedigen.

Er is een programma samenge- steld om het literair seizoen bruisend van start te laten gaan. Zo is er een literaire activiteitenmarkt van Het feestelijk avondprogramma in biblio- theek De Mariënburg duurt van Het volledige programma is binnenkort te vinden op de website www.

Oprichter en directeur van de stichting is Adrijan Ra- kic. Hij kwam in zelf als vluchteling uit voorma- lig Joegoslavië naar Neder- land en ervoer de positieve uitwerking van theater in asielzoekerscentra. Daarmee heeft hij een zilveren me- daille in de wacht gesleept. De biologische equivalent van de Olympische spelen werd van zaterdag 11 tot za- terdag 18 juli in Aarhuus in Denemarken gehouden.

Daar streden maar liefst leerlingen uit 61 landen om de medailles door allerlei practicum- en theorietoet- sen te maken. De 3 andere Nederlandse leerlingen die aan de Olympiade mee- deden, hoorden ook bij de beste biologieleerlingen van de wereld. Aan bod komen onderwerpen als weerbaar- heid, lotgenotencontact en advies over beperkingen. Ook voor familieleden en partners van mensen met een beperking zijn er bij- eenkomsten. Meer infor- matie is te vinden op www. Ze wil haar talent gebruiken om kinderen in arme landen gelukkiger te maken.

Sinds de oprichting komen dagelijks honderden kinderen uit het township in de speeltuin spelen. La- ter dit jaar zal een tweede speeltuin worden gebouwd. Ditmaal bij een basisschool voor kinderen van landar- beiders. Een klein deel van dit pro- ject is in Nijmegen live te beluisteren in een klassiek Bach-programma: Het concert be- gint om Kaarten kosten 10 euro.

De bo- kaal wordt elk oneven jaar door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Dit jaar wordt de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als cultureel ondernemer.

De prijs wordt in het najaar uit- gereikt. Met dit nieuwe record in the pocket blikt de organisatie met een tevreden gevoel terug op een fantastische week feest. Stichting de Vierdaagsefeesten 1,5 miljoen bezoekers! Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen en verkrijgbaar. Kijk voor onze openingstijden op: Ons complete assortiment en al onze koopzondagen staan op: Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!

Elektrisch verstelbaar vanaf Wij leveren kwaliteit voor een scherpe prijs! Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en introduceerde het in Nederland.

Van de Merwe vertelt: Op zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels.

Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Een happening waar directeur Gerard Mangnus nu al ontzettend naar uitkijkt. Wij zochten immers naar een nieuwe locatie en voor De Stratemakerstoren werd gezocht naar een partij die de restauratie op zich kon nemen en een nieuwe in- vulling kon geven aan het karakteristieke pand.

In De Bastei komen zo dus stad, rivier en natuur samen. Aan de ene kant jammer natuurlijk, omdat dit de bouw kan ver- tragen, maar tegelijkertijd geeft dit wel weer een extra mooie dimensie aan de toe- komstige Bastei. Niet alleen vanwege het verhaal van de rivier dat voor ieder- een interessant is, maar ze- ker ook vanwege de prachti- ge locatie vlakbij de natuur.

De Bastei wordt dé plek waar vermaak wordt gecom- bineerd met diepgang; een centrum vol pure beleving. Iets wat we zonder al onze medewerkers en vrijwil- ligers echter nooit zouden kunnen bereiken. Daarvoor dus heel veel dank. Directeur Gerard Mangnus kan haast niet wachten tot het centrum eind volgend jaar de deuren opent. Column Drie van een dubbeltje of èèn van een kwartje Ik weet nog heel goed, ik was ongeveer 8 jaar en ging met mijn vader en moeder naar het golfslagbad in Doorwerth net achter Arnhem en na het zwemmen gingen we in het centrum van Arnhem naar de italiaanse ijssalon Zilli.

Na enige tijd stond ik te worstelen met drie hoorntjes en drie bolletjes ijs, erg zuinig likkend om niets verloren te laten gaan. Door zo zuinig te doen ging eigenlijk het laatste ijsje door smelten verloren, ook waren de hoorntjes hol wat mij erg tegenviel. Mijn broer die er altijd één van een kwartje nam had twee heerlijke wafels met daar tus- sen drie bollen ijs, toch beter die van een kwartje. Maar je kan er ook één goede van kopen met mooiere glazen en een beter montuur dat lekker zit en beter kijkt, dit laatste levert Van den Bergh opticiens-audiciens in het winkel- centrum Hatert.

U kunt zich aanmelden via: Behan- delende artsen krijgen via de module Care Everywhere extra handvatten bij de be- handeling van bezoekers uit deze landen. Voorwaarde is dat de patiënt hiervoor toe- stemming geeft.

Andersom kunnen Radboudumc-pa- tiënten, die in een Noord- Amerikaans Epic-zie- kenhuis terechtkomen, eveneens hun dossier laten raadplegen.

De verwachting is dat meer organisaties in binnen- en buitenland bij Care Everywhere aanha- ken. In Suriname wordt de vuurdans bij bij- zondere gelegenheden op- gevoerd.

Het optreden van Weti Dovi duurt van Van donder- dag 30 juli tot en met zon- dag 16 augustus zijn er nog veel andere activiteiten in het Afrika Museum, zoals bijvoorbeeld een cursus zil- versmeden. Wie wil meefi etsen is om De laatste wekelijkse fi etstocht is op maandag 28 september. De tentoonstel- ling geeft een kijkje in de drukkerswereld van een eeuw geleden en er zijn ver- schillende werken van de uitgeverij en drukkerij van de weesinrichting te zien.

De expositie is op zondag 2 augustus en woensdag 5 augustus van Tijdens de lezing wordt verteld over het leven van de heiligen en over de manier waarop zij worden afgebeeld. De middag is van Zo heet de expo- sitie die vanaf maandag 27 juli te zien is bij het OBG aan de Professor Cornelissen- straat 2 in Nijmegen. De ten- toonstelling laat een beeld zien van Nederlands-Indië aan de hand van fotoplaten, schoolwandplaten en blinde schoolkaarten die vroeger bij de aardrijkskundeles werden gebruikt.

De expo- sitie loopt tot eind augustus en is gratis toegankelijk. Er zijn al- lerlei tweedehands spullen te koop. De markt bij het café aan de Graafseweg duurt van De toegang is gratis.

Een kraam huren kan via tel. De excursie start om 7. Natuurgebied De Bruuk staat bekend om de blauwe zegge op de blauw- graslanden, oude eiken en het Elzenbroekbos aan de rand van het Reichswald. Om daarachter te komen, houdt de Vlinder- stichting weer de jaarlijkse tuinvlindertelling.

Lodewijk Hoekstra opent deze telling op zaterdag 1 augustus in de Vlindertuin in Wijchen. Ie- dereen kan meedoen. Zijn binnenkomst werd vrijdag geklokt op 17 uur en 58 minuten. Op de andere wandeldagen moesten de deelnemers om De scanapparaten van de vrijwilligers schakelden op dit tijdstip automatisch uit. Dat zorgde soms voor veel teleurstelling bij wandelaars die net te laat op de Wedren arriveerden.

Reacties sturen naar; info bouwmarktvanwerkhoven. Eén op de drie bezoekt uw website. Nog tot en met woensdag 2 september worden de mooiste internationale gay en lesbian films vertoond. NijmegeN - Het festival ging op woensdag 15 juli van start en speelt iedere woensdag twee films.

Op woensdag 29 juli staan Over the Rainbow Over the Rainbow gaat over de jarige Leny, die on- langs uit de kast is gekomen. Sindsdien is ze volledig in het lesbische leven gedoken om de verloren tijd in te ha- len. Leny is een inspiratie voor velen, en al wordt ze er niet jonger op, ze is vastbe- sloten om het beste van haar resterende jaren te maken.

Open up to me gaat over Maarit, een mooie, intelli- gente en sexy vrouw die in een eerder leven een man was. Door haar keuze is ze vervreemd geraakt van haar dochter.

Ze heeft afscheid moeten nemen van haar vo- rige leven en werkt nu als schoonmaakster. Ze is vast- besloten de relatie met haar dochter opnieuw op te bou- wen en weer geluk te vin- den. Als ze Sami ontmoet - voetbaltrainer, leraar en huisvader - raakt ze verliefd en heeft ze eindelijk het gevoel dat ze weer ergens thuishoort.

De volgende films op het programma zijn Drown en The Summer of Sangaile op woensdag 5 augustus. Drown is een Australisch drama dat zich afspeelt op Bondi Beach in de wereld van surfers en strandwach- ten. The Summer of Sangai- le gaat over de jarige Sangaile die gefascineerd is door stuntvliegtuigen.

Op een luchtvaartshow ont- moet ze Auste, een meisje uit de buurt dat, anders dan Sangaile, volledig van het leven geniet. Een expo- sitie over onder andere de serie Floris uit waarin zij 4 afleveringen hebben ge- speeld als Gravin Ada van Couwenberg en kamenier- ster Viola.

Diana en Ida beantwoorden vragen of gaan met mensen op de foto. Verder zijn ook familieleden van de compo- nist Julius Steffaro aanwe- zig. Hij schreef onder meer de tune van de televisiese- rie. De expositie is die dag tot De entree bedraagt 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1 euro. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met een borderlinestoornis. Tijdens de cursus wordt uit- leg gegeven over het ziekte- beeld, maar centraal staat het omgaan met borderline- gedrag. De cursus wordt door deelnemers als positief ervaren.

Het merendeel van de cursisten geeft aan dat de belasting als gevolg van het omgaan met borderline ge- drag is afgenomen. Er is veel teleurstel- ling en frustratie aan beide kanten. Familieleden voe- len zich soms uitgeput of wanhopig en machteloos.

De grilligheid en het gebrek aan discipline bij de bor- derliner vraagt te veel van ze. Deze onzekerheid en onmacht bij familieleden wordt nog begrijpelijker als je ziet hoe tegenstrijdig en dus verwarrend het gedrag van de borderliner voor de omgeving kan zijn. De cursus bestaat uit 8 bij- eenkomsten. Er zijn nog plaatsen vrij. Ze worden gegeven in het theater aan de Tempelstraat 6 in Beuningen.

Reserveren kan via de website: Dit museum met de groot- ste en meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen van heel Nederland is ie- dere tweede zondag van de maand te bezoeken. De vliegtuigen in het mu- seum variëren van de Kitty Hawk waarmee de gebroe- ders Wright in het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest mo- derne Stealth-straaljager, en van beroemde vliegtui- gen als Spitfire, Mustang en Messerschmitt; tot voorbeel- den van onbekende maar in- genieuze ontwerpen.

Ook de luchtlandingen van Market Garden zijn in het museum te beleven. Zij exposeren die week beelden, schilderijen, patchwork en quilts. Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus is de expositie te bezoeken van Aan de Duitse grens ligt een heu- velachtig gebied met bos- sen, graslandjes, bosbeekjes en weidse uitzichten.

In dit stuwwallengebied, ge- naamd de Duivelsberg, ko- men door de verschillende grondsoorten, veel unieke bomen en planten voor. De IVN gaat dit terrein verken- nen tijdens een speurtocht. De start is om Kosten voor deelname aan de speurtocht zijn 2 euro per persoon. De camera moet zo bij verschillende personen terechtkomen die een foto maken van wat hen zin geeft in het leven. Hij acht zich rijk zonder huis en spullen. Vesseur mag de camera een week houden, daarna is de volgende foto- graaf aan de beurt.

Iedereen is welkom bij de Chinese ge- zondheidsoefeningen in het Goffertpark in Nijmegen. De lessen vinden plaats op de zondagen 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus.

Gemeente Nijmegen staat garant voor leningen schoolbesturen NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen staat garant voor de leningen die de school- besturen aangaan voor de renovatie en nieuwbouw van meerdere scholen in de stad. De gemeente heeft de wet- telijke zorgplicht voor on- derwijshuisvesting. In is afgesproken dat school- besturen jaarlijks het totale budget voor onderwijshuis- vesting van de gemeente ontvangen en zelf beheren.

Met een gemeentegarantie wordt bij leningen bij de Staat een lager rentepercen- tage in rekening gebracht. Minder rente betalen bete- kent meer budget voor goede onderwijshuisvesting voor leerlingen én voor modern onderwijs in een eigentijds gebouw. Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbestu- ren in totaal ruim 15 mil- joen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting. Deel- nemers lopen mee in een processie naar de basiliek in Kevelaer en wonen daar diensten bij.

Leden van fan- fare Wilhelmina uit Groes- beek omlijsten de bedevaart met hun muziek. Ook zin- gen koorleden van de paro- chie Cosmas en Damianus tijdens de dienst. Mensen die met de bus mee- willen, kunnen zich opge- ven bij de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg. Kosten 10 euro p. Vanuit 15 opstapplaatsen kan het publiek meevaren voor een tocht over de grote rivieren. De pendelboot is iedere dinsdag in de maanden juli en augustus toegankelijk.

Kaartjes zijn aan boord te koop en fi etsen mogen mee. Teams van 6 tot 8 personen kunnen zich inschrijven tot zondag 20 september bij de bar in het wijkcentrum, via wijkcen- trumdebrink. Bij op- gave graag de naam van het team, de contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres vermelden. De inschrijvingskosten zijn 5 euro per team. De co- ordinator is het aanspreek- punt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collecte- bussen en maakt een wijk- of straatindeling.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pame- la Zaat via of via pamela nationaalms- fonds. In Weurt moesten we dit keer door de Pastoor van der Marckstraat. Daar viel deze fantastische kleurrijke voortuin te bewonderen. Voor alle producten geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Ci- neac doorlopend van Meer dan prachtige modelvliegtuigjes geven een compleet beeld van WO2 in de lucht: In een historisch leger- voertuig Dodge door het lokale gebied van Operatie Market Garden en het Rijn- landoffensief, voorafgegaan door bezoek aan de tijdelij- ke en vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum met proeverij van Zweeds wittebrood, gebakken naar origineel recept uit WO2.

Proef de vrij- heid! Vrijheid à la carte. Demonstratie en proeverij van de Nederlandse menu- kaart in oorlogs- en bevrij- dingstijd: Cineac voor jong en oud, doorlopend van Operatie Market Garden, Rijnlandof- fensief etc. Kijk voor meer informa- tie: Deze dienen digitaal en afge- drukt formaat 13 x 18 cm te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van een titel, plaats van opna- me, naam, telefoonnum- mer en e-mail adres van de fotograaf.

Schroom niet en tip ons. Beeldmateriaal is ook welkom. Beeld vanaf kb volstaat. Stuur uw tips naar redactie. Voor openingstijden zie sola-fabriekswinkel. Voor overige vestigingen en nogméér scherpe aanbiedingen zie: Kijk voor al onze aanbiedingen op www. Deze wandelaars feliciteren elkaar met het uitlopen van de Vierdaagse met een dik verdiende kus. Helaas krijgen veel lopers van de Vierdaagse onderweg te maken met pijnlijke blaren onder hun voeten.

Gelukkig staan overal langs de route hulpposten om deze blaren door te prikken. De Zevenheuvelenweg vormt elk jaar weer een pittige uitdaging tijdens de derde dag van de Vierdaagse, oftewel de dag van Groesbeek. Geluk zat het weer dit jaar in ieder geval mee! Niet alleen tijdens de laatste dag van de Vierdaagse lopen wandelaars er opvallend bij, ook de rest van de dagen springt een aantal wandelaars zeker in het oog. Zoals altijd was het ook dit jaar vrijdags weer een drukte van jewelste op de Rijksweg in Malden.

Slechts een paar honderd meter voor de start van de Via Gladiola, dé plek waar volgens vele wandelaars de intocht begint. Alle vier de dagen verzamelen vele kinderen zich langs de route. De een om snoep of fruit uit te delen of lopers te voorzien van water, de ander om handtekeningen of souvenirs te verzamelen.

Het geven van een high fi ve is ook populair! Zoals elk jaar het geval is, liepen ook dit jaar weer vele wandelaars de laatse Vierdaagsedag in een bijzondere outfi t. Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de Vierdaagsefeesten het publiek én de lopers in de Hertogstraat weet te vermaken, is Bennie Solo.

Alles om ze het laatste stukje van de route door te helpen op weg naar de fi nish van de woensdag. En willen lopers een high fi ve, dan kunnen ze die krijgen ook! Een van de bekendste gezichten die al jarenlang tijdens de Roze Woensdag en de rest van de High fi ve voor militairen tijdens Roze Woensdag Wij lopen de Vierdaagse mee vol levenslust en moed Fotografi e: Maaike van Helmond Terwijl het ene militaire korps de gehele Vierdaagse- afstand strak in het gelid loopt, maakt het andere korps wat meer plezier tijdens het lopen.

Meisjes gaan mee op de schouders, publiek wordt natgespoten met waterpistolen en ook de camera trekt vaak de aandacht van veel van deze militairen.

Zo ook van deze militair! Luister naar de verhalen op cd en lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes. Leuk en leerzaam tegelijk. Inmiddels is meer dan 55 keer opgeruimd via de op- ruimkalender of met teams van bedrijven en organisa- ties.

Hoewel de moed ons soms in de schoenen zakt, komen er toch steeds weer mensen helpen zodat de stranden schoon blijven on- danks de meute barbaren. De stranden worden verder iedere ochtend opgeruimd door een mannelijke vrij- williger die anoniem wil blijven in samenwerking met de DAR en de wijkveger.

Ook andere mensen ruimen geregeld spontaan op. Een van de mooiste stukjes Nijmegen liggen er nu weer fraai bij voor de dieren en de mensen. Een mooie samen- werking tussen vrijwilligers al of niet georganiseerd en de DAR, Staatsbosbe- heer, Hotel Courage waar de opruimmaterialen staan en de gemeente Nijmegen die recent een vuilnisbak plaatste. Ook de Waalstranden zijn weer ontdaan van Vierdaagse-afval. Na vele omzwervingen is er eindelijk een nieuwe locatie gevonden.

Heel Nijmegen is welkom bij de muzikale opening op zaterdag 12 en zondag 13 september. Bezoekers kunnen dan kennismaken met alle docenten van MudansA onder het genot van Afrikaanse hapjes en Baziliaanse drankjes.

Bo- vendien krijgt elke nieuwe cursist een drum cadeau. Student start met comedyshow NijmegeN - Student Ame- rikanistiek Zuva Martens begint vanaf september een maandelijkse come- dyshow genaamd Comedy Complex. Vier comedians treden op. Een bekende comedian sluit de voor- stelling af. De show is iedere eerste woensdag van de maand te zien bij ongesubsidieerde cultuur- coöperatie Brebl in het oude Honigcomplex te Nij- megen. De eerste editie is op 2 september om Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, gecoördineerd door hoogleraar radiothe- rapie Philip Poortmans van het Radboud UMC in Nijmegen.

Volgens Poort- mans is in het onderzoek gekeken naar patiënten die na de operatie alleen bestraling van de borst of de borstwand kre- gen en patiënten bij wie daarnaast ook de omlig- gende klierstreken werden bestraald. Autobrand vermoedelijk aangestoken NijmegeN - In de vroege zondagochtend heeft op de Dr. Schaepmanstraat in Nijmegen een kleine auto- brand gewoed. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Buurtbewoners ontdekten rond 3.

Brandweerlie- den hadden de brand snel onder controle. De auto raakte beschadigd aan een band en de wielkast. Volgens de politie zijn er sporen gevonden die op brandstichting wijzen. Het NK duurt van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus en vindt plaats in het Olympisch sta- dion in Amsterdam.

Twan Evers haalde medailles op het NK voor studenten. Hij staat donderdag aan de start van het verspringen en za- terdag doet hij mee met het hinkstapspringen. Robin Scholten is vanwege een blessure voor het eerst sinds twee jaar actief. Hij doet op donderdag en vrijdag mee bij de meerkamp. Winnaar is Mo- nique Willemsen uit Doe- tinchem.

Tot slot zijn er prijzen verloot, namelijk die voor één van de dagwinnaars en voor de juiste voorspellers van de gele, groene en bol- letjestrui. Thijs Meijnen uit Aalten. Hans Groothuizen uit Bemmel. Maarten-Jan van Nunen uit Nijmegen en Bolletjestrui: Arno Pelkman uit Beneden-Leeuwen. Betaal de andere helft pas over 2 jaar.

Vraag naar de voorwaarden. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag tot snel in onze showroom! Yaris Now 5-deurs v.

Ook de wandelaars feestten en proostten gezellig mee met het toegestroomde publiek dat zich had verzameld op het Faberplein.

Het dak ging er elke avond weer af op de vele feestlocaties van de Matrixx. Zo ook bij Matrixx Live aan de Kade waar een keur aan grote namen het podium betrad. Niet alleen op de vele feestlocaties in het centrum kregen de feestvierders muzikale verrassingen voorgeschoteld, ook gewoon op straat vertoonden diverse muzikanten en orkesten hun muzikale kunsten. Jong en oud vermaakten zich prima tijdens de Vierdaagse- feesten. Los van het speciale kinderprogramma in de stad konden kinderen hun hart ophalen in de speeltuin bij de Kaaij.

Bezoekers van de Vierdaagsefeesten willen gezond, gevarieerd en lekker eten, bleek deze editie van de feesten uit onderzoek. Een behoefte waar op vele plekken in de stad in werd gespeeld.

Bezoekers konden zich tegoed doen aan vele lekkernijen! Dit viertal had dan ook erg veel zin in hun avondje uit in de Molenstraat. Leuke muziek, een lekker drankje en heerlijk dansen! Niet alleen het lopen van de Vierdaagse is verslavend, ook het werken tijdens de Vierdaagsefeesten is voor velen iets waar ze elk jaar weer naar uitkijken. Bezoekers van de Vierdaagsefeesten die even genoeg hadden van alle drukte, konden op meerdere plekken in de stad even heerlijk relaxen en tot rust komen.

Een oase van rust temidden van alle drukte van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Zij konden onder andere hun hart ophalen bij het optreden van Johnny Gold op het Hertogplein. Toch voorkeur voor Engelstalig? Ook dat stond op zijn repertoire. Voor informatie of reserveringen: Alle reizen zijn inclusief vervoer per luxe touringcar.

Verzorgde dagtochten zijn eendaagse reizen met o. De inhoud is per dagtocht verschillend. Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Woont u in Wijchen of Nijmegen in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.
korte pjes biman date

...

Koppel zoekt trio sex free


En aangezien het om haar lees- Liza van den Bosch weet uit eigen ervaring hoe leerzaam het is om als kind regelmatig voorgelezen te worden. Vandaar dat zij zich aanmeldde als vrijwillig voorleester bij de VoorleesExpress. Het makkelijkst ging dat trou- wens met de samenleesboek- jes die ik in de bieb ontdekte.

Een aanrader voor iedereen die voorleest aan een kind dat al kan lezen! Zelf kan ik daar vanwege tijdge- brek helaas niet aan meedoen, maar gelukkig staan er inmid- dels alweer 24 vrijwilligers klaar om voor te lezen. Bij het daaropvolgende programma in februari hoop ik wel weer van de partij te zijn! Nú ookonline bestellen bij Orient Drive! Het voordeel van het zuiden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

NL Uw dichtstbijzijnde winkels zijn: Wet- houder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen hees woensdag 22 juli samen met toekomstige bewoners de top op een van de torenwo- ningen. Dit gebeurde onder toeziend oog van het pas- serende Vierdaagselegioen. Bouwbedrijf Trebbe had bij de bouwlocatie, aan de route van de Vierdaagse, een feest- plek gecreëerd om na de ce- remonie de wandelaars aan te moedigen.

Er is een programma samenge- steld om het literair seizoen bruisend van start te laten gaan. Zo is er een literaire activiteitenmarkt van Het feestelijk avondprogramma in biblio- theek De Mariënburg duurt van Het volledige programma is binnenkort te vinden op de website www.

Oprichter en directeur van de stichting is Adrijan Ra- kic. Hij kwam in zelf als vluchteling uit voorma- lig Joegoslavië naar Neder- land en ervoer de positieve uitwerking van theater in asielzoekerscentra. Daarmee heeft hij een zilveren me- daille in de wacht gesleept. De biologische equivalent van de Olympische spelen werd van zaterdag 11 tot za- terdag 18 juli in Aarhuus in Denemarken gehouden. Daar streden maar liefst leerlingen uit 61 landen om de medailles door allerlei practicum- en theorietoet- sen te maken.

De 3 andere Nederlandse leerlingen die aan de Olympiade mee- deden, hoorden ook bij de beste biologieleerlingen van de wereld. Aan bod komen onderwerpen als weerbaar- heid, lotgenotencontact en advies over beperkingen. Ook voor familieleden en partners van mensen met een beperking zijn er bij- eenkomsten. Meer infor- matie is te vinden op www. Ze wil haar talent gebruiken om kinderen in arme landen gelukkiger te maken.

Sinds de oprichting komen dagelijks honderden kinderen uit het township in de speeltuin spelen. La- ter dit jaar zal een tweede speeltuin worden gebouwd. Ditmaal bij een basisschool voor kinderen van landar- beiders. Een klein deel van dit pro- ject is in Nijmegen live te beluisteren in een klassiek Bach-programma: Het concert be- gint om Kaarten kosten 10 euro.

De bo- kaal wordt elk oneven jaar door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Dit jaar wordt de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als cultureel ondernemer.

De prijs wordt in het najaar uit- gereikt. Met dit nieuwe record in the pocket blikt de organisatie met een tevreden gevoel terug op een fantastische week feest. Stichting de Vierdaagsefeesten 1,5 miljoen bezoekers! Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen en verkrijgbaar.

Kijk voor onze openingstijden op: Ons complete assortiment en al onze koopzondagen staan op: Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod! Elektrisch verstelbaar vanaf Wij leveren kwaliteit voor een scherpe prijs! Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: Op zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.

Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem.

En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Een happening waar directeur Gerard Mangnus nu al ontzettend naar uitkijkt. Wij zochten immers naar een nieuwe locatie en voor De Stratemakerstoren werd gezocht naar een partij die de restauratie op zich kon nemen en een nieuwe in- vulling kon geven aan het karakteristieke pand.

In De Bastei komen zo dus stad, rivier en natuur samen. Aan de ene kant jammer natuurlijk, omdat dit de bouw kan ver- tragen, maar tegelijkertijd geeft dit wel weer een extra mooie dimensie aan de toe- komstige Bastei. Niet alleen vanwege het verhaal van de rivier dat voor ieder- een interessant is, maar ze- ker ook vanwege de prachti- ge locatie vlakbij de natuur. De Bastei wordt dé plek waar vermaak wordt gecom- bineerd met diepgang; een centrum vol pure beleving.

Iets wat we zonder al onze medewerkers en vrijwil- ligers echter nooit zouden kunnen bereiken. Daarvoor dus heel veel dank.

Directeur Gerard Mangnus kan haast niet wachten tot het centrum eind volgend jaar de deuren opent. Column Drie van een dubbeltje of èèn van een kwartje Ik weet nog heel goed, ik was ongeveer 8 jaar en ging met mijn vader en moeder naar het golfslagbad in Doorwerth net achter Arnhem en na het zwemmen gingen we in het centrum van Arnhem naar de italiaanse ijssalon Zilli.

Na enige tijd stond ik te worstelen met drie hoorntjes en drie bolletjes ijs, erg zuinig likkend om niets verloren te laten gaan. Door zo zuinig te doen ging eigenlijk het laatste ijsje door smelten verloren, ook waren de hoorntjes hol wat mij erg tegenviel. Mijn broer die er altijd één van een kwartje nam had twee heerlijke wafels met daar tus- sen drie bollen ijs, toch beter die van een kwartje.

Maar je kan er ook één goede van kopen met mooiere glazen en een beter montuur dat lekker zit en beter kijkt, dit laatste levert Van den Bergh opticiens-audiciens in het winkel- centrum Hatert. U kunt zich aanmelden via: Behan- delende artsen krijgen via de module Care Everywhere extra handvatten bij de be- handeling van bezoekers uit deze landen.

Voorwaarde is dat de patiënt hiervoor toe- stemming geeft. Andersom kunnen Radboudumc-pa- tiënten, die in een Noord- Amerikaans Epic-zie- kenhuis terechtkomen, eveneens hun dossier laten raadplegen. De verwachting is dat meer organisaties in binnen- en buitenland bij Care Everywhere aanha- ken.

In Suriname wordt de vuurdans bij bij- zondere gelegenheden op- gevoerd. Het optreden van Weti Dovi duurt van Van donder- dag 30 juli tot en met zon- dag 16 augustus zijn er nog veel andere activiteiten in het Afrika Museum, zoals bijvoorbeeld een cursus zil- versmeden. Wie wil meefi etsen is om De laatste wekelijkse fi etstocht is op maandag 28 september. De tentoonstel- ling geeft een kijkje in de drukkerswereld van een eeuw geleden en er zijn ver- schillende werken van de uitgeverij en drukkerij van de weesinrichting te zien.

De expositie is op zondag 2 augustus en woensdag 5 augustus van Tijdens de lezing wordt verteld over het leven van de heiligen en over de manier waarop zij worden afgebeeld.

De middag is van Zo heet de expo- sitie die vanaf maandag 27 juli te zien is bij het OBG aan de Professor Cornelissen- straat 2 in Nijmegen.

De ten- toonstelling laat een beeld zien van Nederlands-Indië aan de hand van fotoplaten, schoolwandplaten en blinde schoolkaarten die vroeger bij de aardrijkskundeles werden gebruikt. De expo- sitie loopt tot eind augustus en is gratis toegankelijk. Er zijn al- lerlei tweedehands spullen te koop. De markt bij het café aan de Graafseweg duurt van De toegang is gratis. Een kraam huren kan via tel. De excursie start om 7.

Natuurgebied De Bruuk staat bekend om de blauwe zegge op de blauw- graslanden, oude eiken en het Elzenbroekbos aan de rand van het Reichswald. Om daarachter te komen, houdt de Vlinder- stichting weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. Lodewijk Hoekstra opent deze telling op zaterdag 1 augustus in de Vlindertuin in Wijchen. Ie- dereen kan meedoen. Zijn binnenkomst werd vrijdag geklokt op 17 uur en 58 minuten. Op de andere wandeldagen moesten de deelnemers om De scanapparaten van de vrijwilligers schakelden op dit tijdstip automatisch uit.

Dat zorgde soms voor veel teleurstelling bij wandelaars die net te laat op de Wedren arriveerden. Reacties sturen naar; info bouwmarktvanwerkhoven. Eén op de drie bezoekt uw website. Nog tot en met woensdag 2 september worden de mooiste internationale gay en lesbian films vertoond. NijmegeN - Het festival ging op woensdag 15 juli van start en speelt iedere woensdag twee films. Op woensdag 29 juli staan Over the Rainbow Over the Rainbow gaat over de jarige Leny, die on- langs uit de kast is gekomen.

Sindsdien is ze volledig in het lesbische leven gedoken om de verloren tijd in te ha- len. Leny is een inspiratie voor velen, en al wordt ze er niet jonger op, ze is vastbe- sloten om het beste van haar resterende jaren te maken.

Open up to me gaat over Maarit, een mooie, intelli- gente en sexy vrouw die in een eerder leven een man was. Door haar keuze is ze vervreemd geraakt van haar dochter. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar vo- rige leven en werkt nu als schoonmaakster. Ze is vast- besloten de relatie met haar dochter opnieuw op te bou- wen en weer geluk te vin- den.

Als ze Sami ontmoet - voetbaltrainer, leraar en huisvader - raakt ze verliefd en heeft ze eindelijk het gevoel dat ze weer ergens thuishoort. De volgende films op het programma zijn Drown en The Summer of Sangaile op woensdag 5 augustus. Drown is een Australisch drama dat zich afspeelt op Bondi Beach in de wereld van surfers en strandwach- ten. The Summer of Sangai- le gaat over de jarige Sangaile die gefascineerd is door stuntvliegtuigen.

Op een luchtvaartshow ont- moet ze Auste, een meisje uit de buurt dat, anders dan Sangaile, volledig van het leven geniet. Een expo- sitie over onder andere de serie Floris uit waarin zij 4 afleveringen hebben ge- speeld als Gravin Ada van Couwenberg en kamenier- ster Viola. Diana en Ida beantwoorden vragen of gaan met mensen op de foto. Verder zijn ook familieleden van de compo- nist Julius Steffaro aanwe- zig.

Hij schreef onder meer de tune van de televisiese- rie. De expositie is die dag tot De entree bedraagt 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1 euro. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met een borderlinestoornis. Tijdens de cursus wordt uit- leg gegeven over het ziekte- beeld, maar centraal staat het omgaan met borderline- gedrag. De cursus wordt door deelnemers als positief ervaren. Het merendeel van de cursisten geeft aan dat de belasting als gevolg van het omgaan met borderline ge- drag is afgenomen.

Er is veel teleurstel- ling en frustratie aan beide kanten. Familieleden voe- len zich soms uitgeput of wanhopig en machteloos. De grilligheid en het gebrek aan discipline bij de bor- derliner vraagt te veel van ze. Deze onzekerheid en onmacht bij familieleden wordt nog begrijpelijker als je ziet hoe tegenstrijdig en dus verwarrend het gedrag van de borderliner voor de omgeving kan zijn. De cursus bestaat uit 8 bij- eenkomsten.

Er zijn nog plaatsen vrij. Ze worden gegeven in het theater aan de Tempelstraat 6 in Beuningen. Reserveren kan via de website: Dit museum met de groot- ste en meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen van heel Nederland is ie- dere tweede zondag van de maand te bezoeken.

De vliegtuigen in het mu- seum variëren van de Kitty Hawk waarmee de gebroe- ders Wright in het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest mo- derne Stealth-straaljager, en van beroemde vliegtui- gen als Spitfire, Mustang en Messerschmitt; tot voorbeel- den van onbekende maar in- genieuze ontwerpen.

Ook de luchtlandingen van Market Garden zijn in het museum te beleven. Zij exposeren die week beelden, schilderijen, patchwork en quilts.

Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus is de expositie te bezoeken van Aan de Duitse grens ligt een heu- velachtig gebied met bos- sen, graslandjes, bosbeekjes en weidse uitzichten. In dit stuwwallengebied, ge- naamd de Duivelsberg, ko- men door de verschillende grondsoorten, veel unieke bomen en planten voor.

De IVN gaat dit terrein verken- nen tijdens een speurtocht. De start is om Kosten voor deelname aan de speurtocht zijn 2 euro per persoon. De camera moet zo bij verschillende personen terechtkomen die een foto maken van wat hen zin geeft in het leven. Hij acht zich rijk zonder huis en spullen. Vesseur mag de camera een week houden, daarna is de volgende foto- graaf aan de beurt.

Iedereen is welkom bij de Chinese ge- zondheidsoefeningen in het Goffertpark in Nijmegen. De lessen vinden plaats op de zondagen 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. Gemeente Nijmegen staat garant voor leningen schoolbesturen NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen staat garant voor de leningen die de school- besturen aangaan voor de renovatie en nieuwbouw van meerdere scholen in de stad. De gemeente heeft de wet- telijke zorgplicht voor on- derwijshuisvesting.

In is afgesproken dat school- besturen jaarlijks het totale budget voor onderwijshuis- vesting van de gemeente ontvangen en zelf beheren. Met een gemeentegarantie wordt bij leningen bij de Staat een lager rentepercen- tage in rekening gebracht.

Minder rente betalen bete- kent meer budget voor goede onderwijshuisvesting voor leerlingen én voor modern onderwijs in een eigentijds gebouw. Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbestu- ren in totaal ruim 15 mil- joen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting.

Deel- nemers lopen mee in een processie naar de basiliek in Kevelaer en wonen daar diensten bij. Leden van fan- fare Wilhelmina uit Groes- beek omlijsten de bedevaart met hun muziek. Ook zin- gen koorleden van de paro- chie Cosmas en Damianus tijdens de dienst. Mensen die met de bus mee- willen, kunnen zich opge- ven bij de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg.

Kosten 10 euro p. Vanuit 15 opstapplaatsen kan het publiek meevaren voor een tocht over de grote rivieren.

De pendelboot is iedere dinsdag in de maanden juli en augustus toegankelijk. Kaartjes zijn aan boord te koop en fi etsen mogen mee. Teams van 6 tot 8 personen kunnen zich inschrijven tot zondag 20 september bij de bar in het wijkcentrum, via wijkcen- trumdebrink. Bij op- gave graag de naam van het team, de contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres vermelden.

De inschrijvingskosten zijn 5 euro per team. De co- ordinator is het aanspreek- punt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collecte- bussen en maakt een wijk- of straatindeling. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pame- la Zaat via of via pamela nationaalms- fonds. In Weurt moesten we dit keer door de Pastoor van der Marckstraat. Daar viel deze fantastische kleurrijke voortuin te bewonderen. Voor alle producten geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Ci- neac doorlopend van Meer dan prachtige modelvliegtuigjes geven een compleet beeld van WO2 in de lucht: In een historisch leger- voertuig Dodge door het lokale gebied van Operatie Market Garden en het Rijn- landoffensief, voorafgegaan door bezoek aan de tijdelij- ke en vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum met proeverij van Zweeds wittebrood, gebakken naar origineel recept uit WO2.

Proef de vrij- heid! Vrijheid à la carte. Demonstratie en proeverij van de Nederlandse menu- kaart in oorlogs- en bevrij- dingstijd: Karin en Wendy zijn goede vriendinnen en ze dele alles me Dit viertal beleven de geilste bisex ervaring van hun leven.

De jongen heeft een trio sex met de oudere bisex dame en Twee bisex meisjes wassen zijn auto pijpen zijnn stijve l Twee bisex meisjes beffen elkaar en worden door de grote Twee bisex meiden neuken en laten pijpen.

Geile bi meiden besluiten dat een echte lul beter is dan Bisex boy wordt door vriend in zijn kont geneukt. Na elkaars kut te hebben gelikt pijpen en worden de bisex De lekkerste sexfilmpjes vind je hier! De geilste gratis sex filmpjes vind je hier! Ouder bisex stel heeft een trio sex met een tiener meisje. Twee gulzige bisex mondjes worden vol sperma gespoten. Zijn lange stijve lul neukt twee bisex meiden. Een trio sex met twee bisex vrouwen met grote borsten. Een bisex trio met een Aziatische en Ebony.

Een trio sex met twee bisex meiden. Om de beurt pijpen en worden de bisex meiden geneukt. In deze bisex trio sex pijpt het blondje en word de brune Twee bisex vrouwen beffen en vingeren elkaar pijpen en wo Terwijl zijn vrouw het bisex meisje beft en gebeft word k Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Stiwa juli Bron: NL Sterk en zacht. Terug in de tijd. De activiteiten zijn op het Scoutingterrein aan de In- dustrielaan Kinderen gaan hier hutten bouwen, verven, spelletjen doen en op speurtocht.

In- schrijven kan op zaterdag 15 en maandag 17 augustus van De organi- satie zoekt ook nog vrijwilli- gers vanaf 16 jaar.

Voor meer informatie, bel www. Deze nieuwe methode, ook wel Cente- ring Pregnancy genoemd, is internationaal succesvol gebleken, volgens de initia- tiefnemers. In plaats van de huidige één op één zwangerschapscon- troles die daarop volgen, wordt de zorg bij Centering Pregnancy in tien sessies van twee uur aangeboden aan een groep van ongeveer tien tot twaalf zwangeren met een vergelijkbare zwan- gerschapsduur. Tijdens de bijeenkomsten worden de zwangerschaps- controles gecombineerd met voorlichting, uitwisse- len van kennis en ervarin- gen, het leren van gezond- heids-vaardigheden en het stimuleren van onderlinge ondersteuning.

De groep wordt begeleid door een ver- loskundige en ondersteund door een assistente. Ridderhof start de eerste se- rie bijeenkomsten vandaag woensdag 5 augustus. Voor meer informatie, bel Vijftien vrijwilligers van Stichting Pep-projecten Bernheze gaan eind augustus naar Roemenië.

In een basisschool in Haret foto gaan zij stromend water en riolering aanleggen. Ook twee vrachtwagens met spullen voor de regio gaan mee. De vrijwilligers betalen reis- en verblijfskosten uit eigen zak. Vrijwilligers naar Roemenië Een stationconcert is weliswaar geen stadionconcert, maar pianisten die publiek zoeken, kunnen nu terecht in de wachtruimte van het treinstation in Oss. Muziekhuis Arons heeft hier een piano geplaatst.

Ter beschikking gesteld door Muziekhuis Arons, geves- tigd aan de Walstraat. De leukste inzendingen worden be- loond met een waardebon van 25 euro. De actie loopt gedurende de vakantieperi- ode van het muziekhuis, tot donderdag 20 augustus. Al diverse wachtende reizi- gers hebben het instrument bespeeld.

De reacties op Fa- cebook zijn louter positief. Paul Van der Heijden: Ga nu zeker meer de trein nemen en de vertra- gingen bij de NS zijn ineens geweldig! Iedere dienst een verassing wat ik te horen krijg. Op deze foto Sem en Milan die weliswaar geen piano kunnen spelen, maar uiteindelijk toch enkele toetsen durfden te beroeren. Spinningmarathon Oss - Stichting 2bike4alz- heimer houdt zaterdag 19 en zondag 20 september een sponsortocht op tandems voor onderzoek naar de ziek- te Alzheimer.

Deelnemers fietsen in 24 uur een kilometer lange estafette. BrabantZorg neemt met vijf teams deel aan deze tocht. Om extra sponsorgeld te genereren voor deze teams, wordt zaterdag 29 augus- tus, samen met Fitland, een spinningmarathon gehou- den. Per uur spinning spon- soren deelnemers 8 euro. Wil men niet spinnen, maar wel graag iets wil bijdragen, kan een donatie doen.

Zater- dag 29 augustus van Seniorendag NulaNd - Samen zijn. Dat is het thema van de derde Se- niorendag in Sint Jozefoord in Nuland, zondag 23 augus- tus. De Katholieke Bond van Ouderen, de Seniorenraad en het zorgcentrum trap- pen om Aansluitend is er een quiz.

Na de broodjeslunch worden oud-Hollandse spel- letjes gespeeld en om De Seniorendag eindigt om Aanmelden voor deelname tot en met zaterdag 15 au- gustus via een aanmeldfor- mulier op www. Vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt. Wie kans wil maken op deze tickets, dient bijgaande puzzel op te lossen. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Kijk naar toen RubRiek Megen - We weten dat de foto in in Megen is gemaakt, maar voor de rest tasten we volledig in het duister.

Te zien is een groot poortgebouw dat uitkomt op een binnenplaats waar de kippen vrij rondscharrelen. Maar met wat verbeelding lijkt het alsof Floris en Sindala ieder moment op hun paarden door de poort naar buiten kunnen stuiven. Kijken we naar een oud deel van een van de kloosters in Megen? Of is het een Herenboerde- rij? Het poortgebouw staat er niet meer, maar wij hopen dat de mensen uit Megen toch meer kunnen vertellen. Reacties graag via de digita- le geschiedenisboekjes voor inwoners van Megen via www.

Iedere foto vertelt zijn eigen verhaal. Het mooist zijn echter de persoonlijke verhalen die erachter schuil gaan. En daar zoeken wij naar! Was jij erbij toen de fotograaf afdrukte? Weet je nog wat er gebeurde? Reageren kan via www. Een Megens poortgebouw leidt naar..? Minigids Wijzer WebWinkelen Online shoppen is handig.

U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan. Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor- beeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopieën op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank- nummer en iDealbe- taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op- lichting ontvangt dage- lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge- licht door nepshops.

De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini- gids aan, met waardevolle tipsomveiligonline te shop- pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops.

De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on- line shopt en betaalt. Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis. Bel om uwMinigids te bestellen. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie- der. De Consumen- tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8. Deze actie loopt tot 28 augustus. Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie?

Maak kennis met een nieuw, online concept: Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van één week te boeken zijn én nergens anders goedkoper. De Holidayspotter is opge- zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan. Autovakanties Het aanbod van De Holi- dayspotter bestaat op dit moment met name uit au- tovakanties naar vakantie- parken.

De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho- genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va- kanties op diverse vakan- tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

Iedere week komt er op za- terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik- baar op deholidayspotter. Deze aanbiedingen heb- ben een looptijd van een week. Na één week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge- wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel- den zijn zo transparant mo- gelijk weergegeven.

Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor- waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan- komstdagen zoals die ver- meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge- wenste aankomstdatum er niet meer tussen? U kunt al- tijd vrijblijvend contact met ons opnemen! Acties van deze week Deze week boekt u twee top acties via deholidayspotter.

Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos- park Lunsbergen in Dren- the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen! Benieuwd naar De Holi- dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar www. Kijken door telescoop, bezoek aan digitaal plane- tarium en lezing. Geschikt voor alle leeftijden.

Machines in het stoomgemaal draaien. Ook machines in Motorenmu- seum zijn in werking. Kosten 3 euro voor kinderen 2 euro. Reserve- ren, bel Aanmelden niet nodig, deelname gratis. Zaal open om Tot en met zondag 30 augus- tus in Raadhuis, St. Lucias- traat 2, Ravenstein. Dage- lijks van Restaurator van schilderijen Jos van Extel is aanwezig op 8, 9, 15 en 16 augustus.

Vanaf donderdag 6 augustus tot en met zondag 13 september. Erop uit in Brabant? In het digitale planetarium maken de bezoekers een virtuele reis door de ruimte. Meer informatie in de winkel en op intertoys. Vrijdag 7 augustus Aanvang Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 - 0 FC Volendam 0 0 0 0 0 0 - 0 Vrijdag 7 augustus, De Ossenaren kunnen tevreden terugkijken op de voorbereidingsfase en zullen ongetwijfeld uitkijken naar de start van de nieuwe competitie.

Een paar dagen eerder zege- vierden de Ossenaren ook al in Waardenburg; tegen Eredivi- siedegradant FC Dordrecht be- kroonde de ploeg van Reinier Robbemond een uitstekende wedstrijd met een overwin- ning. Drie van de vijf goals uit deze twee wedstrijden werden gemaakt door de nieuwe spits Seku Conneh. De jarige aanvaller kwam deze zomer over van Fortuna Sittard en lijkt de meest aangewezen persoon om FC Oss dit seizoen van doel- punten te gaan voorzien.

De Drentenaren presteerden vorig seizoen ver boven verwachting en eindigden op een knappe vierde plaats. Smaakmaker en topscorer Cas Peters is inmid- dels echter vertrokken en de Emmense selectie herbergt veel nieuwe namen. Het is dan ook moeilijk te voorspellen wat voor wedstrijd de Osse toeschou- wers kunnen verwachten.

Kaartverkoop Vrijdagavond zal duidelijk wor- den hoe de selectie van Rei- nier Robbemond ervoor staat. Het duel in het Frans Heesen Stadion begint om Kaarten zijn zoals gewoonlijk verkrijgbaar aan de kassa. Nieuwe website De communicatieafdeling van FC Oss heeft, in samenwerking met een partner, de afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe Vrijdagavond wordt duidelijk hoe de selectie van Reinier Robbemond ervoor staat.

De club hoopt haar suppor- ters, sponsoren en volgers daarmee nog beter te kunnen gaan voorzien van alle actuele informatie rondom FC Oss. Optimale gebruikservaring De nieuwe website van FC Oss is volledig responsive.

Of je de site nu bezoekt op een pc, tablet of smart- phone; de website anticipeert op het type apparaat en met name het schermformaat waarmee je de site bezoekt. Informatie wordt grafisch zo ingedeeld dat voor iedere bezoeker de optimale gebruikservaring wordt gecreëerd. Zelfs knop- pen en navigatie-elementen passen zich aan, waardoor deze optimaal te bedienen zijn. Nú ongeloofelijk véél voordeel!

Kijk op het complete assortiment op www. Maar dan wordt u ook rijkelijk beloond voor uw inspanningen. Verdriet en zorgen verdwijnen lang- zaam maar zeker naar de achtergrond. Ram U bent zich er niet altijd van bewust maar juist uw vrouwelijke trek- jes vormen een sterke kracht. Laat u door niemand van de wijs brengen en zet ze in. Daar krijgt u geen spijt van. Stier Door een financieel voordeel- tje wordt een bres geslagen in de muur die u dreigt in te sluiten.

Spring hier vol overtuiging in en mogelijk bouwt u iets van echte, niet materiële, waarde op. Maagd Houd het hoofd koel; letterlijk en figuurlijk. Dan maakt u mogelijk kans op iets van blijvende waarde. Dat kan zowel spiritueel geluk zijn als een liefdevolle ervaring met een geliefde. Leeuw De keuze hebben uit meerdere mogelijkheden moet u blij maken.

Als kiezen moeilijk is, vraag dan raad aan betrouwbare mensen en weeg voor- en nadelen van een ander tegen elkaar af. Kreeft Je opofferen voor een goede zaak of een dierbare kan bijna niet an- ders dan bevrediging schenken.

In har- monie zijn met uzelf en uw omgeving kan ook tot passie en romantiek leiden. Tweelingen Af en toe is er sprake van kort- sluiting in uw situatie. Dit wordt ver- oorzaakt door krachten van buitenaf. Twijfel niet aan uzelf maar houd op alle fronten de vinger aan de pols.

korte pjes biman date